Leidimas gyventi Lietuvoje

Rate this post

LR įstatymai numato, kad užsienio piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvoje ne ilgiau nei vienerius reikalingas tik leidimas dirbti Lietuvoje ir nacionalinė D viza. Tačiau jei užsienio pilietis ketina Lietuvoje dirbti du arba tris metus, jam bus reikalingas laikinas leidimas gyventi Lietuvoje, o jei planuoja dirbti ilgiau nei tris metus – leidimas nuolat gyventi Lietuvoje. Pakalbėkime apie šių leidimų išdavimo tvarką.

  • Kas gali gauti?

Norint gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje pakanka vien tos sąlygos ir tai įrodančių dokumentų, kad užsienio pilietis ketina Lietuvoje dirbti. Tačiau yra aplinkybių, kurioms esant šis leidimas gali būti išduodamas dar lengviau ir greičiau. Pavyzdžiui, jei asmenį sieja giminystės ryšiai su Lietuvos piliečiais, jis yra lietuvių kilmės asmuo ir kt. Leidimo nuolat gyventi Lietuvoje sąlygos šiek tiek skiriasi. Čia jau neužtenka vien to, kad asmuo planuoja dirbti Lietuvoje ilgiau nei tris metus. Paprastai tokiais atvejais leidimas nuolat gyventi Lietuvoje išduodamas išpildant sąlygą, kad asmuo pastaruosius penkis metus turėjo laikiną leidimą gyventi Lietuvoje.

  • Kas išduoda?

Dėl laikino ar nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje reikia kreiptis į Migracijos tarnybą. Taip pat Lietuvoje yra agentūrų, kurios tarpininkauja ir ruošia dokumentus norint gauti šiuos leidimus.

  • Kainos ir terminai

Valstybės rinkliava už laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, kuris išduodamas bendra tvarka yra 120 eur. Šiuo atveju nuo prašymo pateikimo dienos iki leidimo išdavimo numatomas maksimalus 4 mėnesių laikotarpis. Norintiems šiuo dokumentus gauti greičiau, yra galimybė kreiptis skubos tvarka. Tuomet rinkliavos dydis yra 240 eur, o leidimas išduodamas ne vėliau kaip po 2 mėnesių.

Šiuose painiuose procesuose labai gelbsti kvalifikuotų specialistų pagalba. Todėl dauguma įmonių, norinčių įdarbinti užsieniečius ir susidūrusių su dokumentų gavimo sunkumais, kreipiasi į šias paslaugas teikiančias agentūras. Joms galima patikėti visus rūpesčius ir laukti kada bus gauti reikiami dokumentai.