uab steigimas

Ką Jums reikia žinoti apie UAB steigimą?

Rate this post

uab steigimasPasiryžote kurti įmonę, sugalvojote, kokia veikla norėtumėte užsiimti, svarstote, kokią teisinę formą pasirinkti? Populiariausia teisinė įmonių forma – Uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Šiame straipsnyje Jums pateikiame svarbiausius dalykus, kuriuos vertėtų žinoti apie UAB steigimą.

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris atsakingas už savo įsipareigojimus tik savo turtu. UAB kapitalas suskirstytas į dalis, vadinamas akcijas. Tokio tipo bendrovės gali turėti ne daugiau nei 250 akcininkų (akcininkais gali būti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys), kurių kiekvienas turi tokias teises, kokias jam suteikia nuosavybes teise priklausančios bendrovės akcijos. Akcininkai neturi kitų finansinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą apmokėti pagal nustatytą tvarką pasirašytų akcijų emisijos kainą. UAB akcijos negali būti platinamos ir jomis negali būti prekiaujama viešai, jei įstatymuose nenumatyta kitaip.

Norint įsteigti UAB būtina suformuoti ne mažesnį nei 10 000 litų įstatinį kapitalą. Ši suma turi būti suformuota steigėjų piniginiais įnašais. Jeigu nusprendžiama, kad įstatinis kapitalas bus didesnis nei 10 000 litų, tai kiekvieno steigėjo piniginiai įnašai negali būti mažesni kaip 25 procentai visų jo pasirašytų akcijų emisijos kainos, tačiau visų steigėjų įmokėtų įnašų suma negali būti mažesnė nei 10 000 litų.

Privalomi UAB valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Taip pat gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Jei stebėtojų taryba nesudaroma, jos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos. Jeigu nesudaroma valdyba, jai priskiriamas funkcijas atlieka bendrovės vadovas.

UAB steigimo procedūra gali būti skirstoma į 5 pagrindinius etapus:

 • UAB pavadinimo pasirinkimas ir laikinas jo įregistravimas.
 • UAB steigimo dokumentų parengimas.
 • UAB kaupiamosios sąskaitos atidarymas banke bei įstatinio kapitalo apmokėjimas.
 • UAB buveinės registracijos adresas.
 • UAB steigimo dokumentų tvirtinimas bei registravimas Juridinių asmenų registre.

Pagrindiniai dokumentai, kurie turi būti parengti ir patvirtinti, norint įregistruoti UAB yra:

 • Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas (jeigu steigėjas vienas, tai steigėjo sprendimas);
 • UAB dalyvių sąrašas;
 • UAB steigimo sutartis (jeigu steigėjas vienas, tai steigimo aktas);
 • UAB įstatai;
 • Patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas;
 • Banko pažyma apie suformuotą įstatinį kapitalą.

Papildomai akcininkai gali sudaryti akcininkų sutartį. Jeigu bendrovės įstatinis kapitalas yra sudarytas ne tik iš piniginio įnašo, reikalinga nepriklausomo turto vertintojo parengta turto vertinimo ataskaita. Taip pat turi būti pateikta licencija, jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota iki bendrovės įsteigimo.

UAB steigimas galimas dviem būdais. Pirmasis, kai dokumentai tvirtinami notaro, o jam patvirtinus registruojami Juridinių asmenų registre. Kitas UAB registravimo būdas – registravimas internetu, tačiau šiuo atveju:

 • Turi būti naudojami pavyzdiniai steigimo dokumentai;
 • Įstatinis kapitalas apmokamas tik pinigais;
 • Patalpos, kuriose registruojama UAB, neareštuotos;
 • Turi būti rezervuotas UAB pavadinimas;
 • UAB pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • Steigėjas turi turėti kvalifikuotą elektroninį parašą.

UAB steigimo trukmė įprastu būdu – 5-10 dienų.

UAB steigimo išlaidos:

 • UAB pavadinimo rezervacija – 56 litai
 • UAB registravimas – 198 litai;
 • Notaro mokestis – 250-800 litų;
 • Teisinės paslaugos pagal susitarimą.

Taigi, dabar jau žinote pagrindinius dalykus apie UAB steigimą ir, jeigu manote, kad Jums tinkamiausia įmonės teisinė forma – UAB, galite pradėti pildyti savo verslo idėją ir kurti savo bendrovę. Paskutinis mūsų patarimas – pradėkite nuo pavadinimo, nes būtent pagal jį Jūsų įmonė bus atskiriama iš daugybės kitų juridinių asmenų.