Verslo vertinimas ir kada jis atliekamas

Rate this post

Verslo vertinimas – tai itin atsakingas ir kruopštus darbas, kurį atlieka kvalifikuotas specialistas. Be kita ko, jam būtinas Lietuvoje galiojantis verslo vertintojo pažymėjimas, įrodantis jo kvalifikaciją. Verslo vertinimo sąvoką galima apibrėžti gana konkrečiai – įmonės verslo ar jos versle turimų nuosavybės interesų vertės nustatymo ar išvados apie vertę pateikimo veiksmas ar procesas. Pats verslo vertintojas vertina vertybinius popierius, turtą, kuris nėra materialus, bei patį verslą. Vertybiniai popieriai turi kelias dažniausiai pasitaikančias rūšis – tai akcijos, obligacijos ir teisės, tačiau jų rūšių gali būti ir kitokių.

Pabrėžtina, jog verslo vertinimas, be verslo vertės pinigine išraiška apskaičiavimo, apima ir kitus procesus. Paprastai, norint tinkamai įvairiais aspektais įvertinti verslą, reikia atlikti išsamią nematerialių aspektų analizę ir jos metu įvertinti įmonės finansinį stabilumą, investicijų patikimumą ir pelningumą. Šis atsakingas procesas leidžia preliminariai nustatyti įmonės finansinius rezultatus ateityje, sritis, kurioje įmonė yra silpna/stipri, taip pat įvertinti, koks yra įmonės veiklos aktyvumo laipsnis, galime spręsti apie finansines bei ūkines verslo perspektyvas ateityje.

Yra visa aibė situacijų, kada verslas turi būti vertinamas, pasitelkiant kvalifikuotą verslo vertintoją. Visų pirma, vertinimas reikalingas norint pirkti-parduoti įmonės akcijas. Taip pat tikslus įvertinimas svarbus atliekant mainus, įkeitimą, ar bet kokios kitos rūšies perleidimą. Kalbant apie sandorius, verslo vertinimas būtinas draudimui, investuojant, ar sudarant kitokį sandorį, kurio metu savininkas nesikeičia, tačiau turto rinkos vertė išlieka svarbiausiu aspektu. Be kitų, nepaminėtų atvejų, kai verslas turi būti vertinamas, tai gali būti atliekama ir kliento pageidavimu nesant konkrečios nurodytos priežasties. Iš esmės, verslo vertinimas atliekamas trimis verslo vertinimo požiūriais: turto požiūriu (kapitalo vertės nustatymas, atmetant įsipareigojimus), pajamų požiūriu (vertė nustatoma apskaičiuojant esamąją vertę ekonominės naudos, kurią tikimasi gauti ateityje, pagrindu), rinkos požiūriu (bendras būdas nustatyti įmonės, įmonės dalies ar užstato vertę, taikant vieną ar daugiau metodų, kurie leidžia palyginti vertinimo objektą su panašiomis atviroje rinkoje parduotomis įmonėmis, įmonių dalimis arba užstatais).

Taigi, kaip matome, verslo vertinimas – specifinių žinių ir kvalifikacijos reikalaujantis sudėtingas procesas, kuris verslui reikalingas pakankamai dažnai.