Geležinkelių transportas, geležinkelio transportas