Atliekų tvarkymas, šiukšlių išvežimas, šiukšlių konteineriai