hostingas

Kuo svarbi metinio pasiekiamumo garantija (SLA)?

Rate this post

Metinio pasiekiamumo garantija arba SLA (angl. Service Level Agreement) yra paslaugų teikėjo ir jo klientų sutartis, kurioje dokumentuojama, kokios paslaugos bus teikiamos. Taip pat apibrėžiami jų standartai, kurių privalo laikytis teikėjas. Šiame straipsnyje plačiau aptarsime, kuo svarbi ir kam reikalinga SLA, taip pat, kokie komponentai ją sudaro.

Kuo svarbi SLA?

Paslaugų teikėjams SLA reikalinga tam, kad jie galėtų valdyti klientų lūkesčius, apibrėžti sunkumo lygius ir aplinkybes, kuriomis jie nėra atsakingi už prastovas ar veiklos rezultatus. Klientai taip pat gali pasinaudoti metinio pasiekiamumo garantija, nes sutartyje aprašomos paslaugos veikimo charakteristikos, kurias galima palyginti su kitų pardavėjų SLA, ir nustatomos paslaugos problemų sprendimo priemonės.

SLA paprastai yra vienas iš dviejų pamatinių susitarimų, kuriuos paslaugų teikėjai sudaro su savo klientais. Daugelis paslaugų teikėjų sudaro pagrindinę sutartį, kad nustatytų bendrąsias sąlygas, kuriomis jie dirbs su klientais. Metinio pasiekiamumo garantija įtraukiama kaip nuoroda į pagrindinę paslaugų teikėjo sutartį. SLA suteikia daugiau konkretumo dėl teikiamų paslaugų ir metrikos, kuri reikalinga vertinant jų našumą. 

Kam reikalinga metinio pasiekiamumo garantija?

SLA atsiradimas siejamas su tinklo paslaugų teikėjais, tačiau dabar ji plačiai naudojama įvairiose su IT susijusiose srityse. Keletas pramonės šakų, besinaudojančių SLA, yra IT ir valdomų paslaugų teikėjai, taip pat debesų kompiuterijos ir interneto paslaugų, pavyzdžiui, hostingo (daugiau apie jį galite sužinoti čia), teikėjai. SLA įmonėms leidžia išmatuoti, pagrįsti ir galbūt palyginti savo paslaugas su tomis, kurias teikia kiti.

Pagrindiniai SLA komponentai

Pagrindiniai metinio pasiekiamumo garantijos komponentai yra šie:

 • Sutarties apžvalga. Pirmame skyriuje pateikiami sutarties pagrindai, įskaitant susijusias šalis, pradžios datą ir bendrą teikiamų paslaugų įvadą.
 • Paslaugų aprašymas. SLA reikia išsamių kiekvienos siūlomos paslaugos aprašymų visomis įmanomomis aplinkybėmis, įskaitant apyvartos laiką. Paslaugų apibrėžimuose turėtų būti nurodoma, kaip jos teikiamos, ar siūloma techninė priežiūra, kokios darbo valandos, taip pat pateikiamas procesų aprašymas ir visų naudojamų technologijų bei programų sąrašas.
 • Išimtys. Konkrečios nesiūlomos paslaugos taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos, kad būtų išvengta painiavos ir neliktų vietos kitų šalių prielaidoms. 
 • Aptarnavimo našumas. Šiame skyriuje apibrėžti našumo lygiai ir jo matavimo metrika. Klientas ir paslaugų teikėjas turėtų susitarti dėl visų rodiklių, kuriuos naudos teikiamų paslaugų lygiams matuoti, sąrašo.
 • Žalos atlyginimas. Čia apibrėžiama kompensacija ar mokėjimas, jei paslaugų teikėjas negali tinkamai įvykdyti savo SLA.
 • Suinteresuotosios šalys. Aiškiai apibrėžiamos šalys, dalyvaujančios susitarime, ir nustatoma jų atsakomybė.
 • Saugumas. Šioje dalyje apibrėžiamos visos saugos priemonės, kurių imsis paslaugų teikėjas. Paprastai tai apima IT saugumą, konfidencialumo sutarčių rengimą ir sutarimą.
 • Rizikos valdymas ir atkūrimas nelaimės atveju. Nustatomi ir aiškiai perteikiami rizikos valdymo procesai, taip pat atkūrimo planas nelaimės atveju.
 • Paslaugų stebėjimas. Šiame skyriuje apibrėžiama ataskaitų struktūra, stebėjimo intervalai ir suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios susitarime.
 • Periodiniai peržiūros ir keitimo procesai. SLA ir kiti nustatyti pagrindiniai veiklos rodikliai arba KPI (angl. Key Performance Indicators) turėtų būti reguliariai peržiūrimi. Šiame skyriuje tai ir apibrėžiama.
 • Nutraukimo procesas. SLA turėtų apibrėžti aplinkybes, kuriomis sutartis gali būti nutraukta, arba kada baigsis jos galiojimas. Taip pat turėtų būti numatytas ir įspėjimo laikotarpis. 
 • Parašai. Tam, kad patvirtintų kiekvieną detalę ir procesą, visi suinteresuotieji subjektai ir įgalioti dalyviai iš abiejų šalių turi pasirašyti dokumentą.

Taigi metinio pasiekiamumo garantija gali turėti išties nemažai komponentų.

SLA yra svarbi bet kokių užsakomųjų interneto paslaugų sutarčių sudedamoji dalis. Todėl gali būti naudinga žinoti ne tik, kas tai yra, bet ir kitus su tokia garantija susijusius aspektus.