Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

pagal | 2017-04-08
 
APIE MUS
 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra rengia ir koordinuoja Vilniaus senamiesčio ir kito Vilniaus mieste saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programas, kuriomis siekiama išsaugoti, stebėti, tvarkyti, konservuoti, restauruoti ir atnaujinti unikalias miesto vertybes.
SENAMIESČIO ATGAIVINIMO PROGRAMA pradėta 1998 m. siekiant atkurti gerą istorinio miesto – sostinės įvaizdį, paakinti savininkus ir investuotojus aktyvesnei savo turto tvarkybai. Miesto valdžiai siekiant greitų ir įspūdingų rezultatų, daugiausia dėmesio skiriama Senamiesčio aikščių, gatvių ir pastatų fasadų atnaujinimui. Autentiškų vertybių restauravimui vis dar skiriamas per menkas dėmesys. Tebeesant ribotam supratimui apie tinkamą istorinių pastatų ir jų aplinkos tvarkybą privatūs savininkai restauravimo darbų beveik nevykdo. Tačiau augantis supratimas ir pastangos tinkamai tvarkyti istorinę aplinką yra labai svarbios. Senamiesčio gyventojams skatinti nuo 2001 m. Savivaldybė pagal programos dalį „Bendruomenės ugdymas“ skiria paramą, o Agentūros informacinis centras vykdo bendruomenės švietimą ir konsultavimą.
 
 
Tema: