VARĖNOS ŠILUMA, SP UAB

pagal | 2017-04-08

UAB“VARĖNOS ŠILUMA“ šiluminę energiją tiekia vartotojams patalpų šildymui ir karšto vandens gamybai. Varėnos miesto katilinė pastatyta 1971 metais. Termofikacinio vandens magistralinių vamzdynų trasų vidutinis amžius – apie 25 metai. Minėtosios trasos eksploatuojamos iki šiol, keistos tik kelios atkarpos. Bendras eksploatuojamų vamzdynų ilgis 2006 metų pabaigoje buvo – 26307 m. Didžiausias buitinio karšto vandens vartotojas Varėnos mieste yra gyvenamasis sektorius ir keli visuomeninės paskirties objektai, vartojantys buitinį karštą vandenį. UAB „VARĖNOS ŠILUMA“ turi  licenciją Nr. L4-ŠT-35, kuri suteikia teisę tiekti šilumą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Varėnos rajono savivaldybėje – Varėnos miesto, Matuizų kaimo ir Valkininkų geležinkelio stoties teritorijose, išskyrus kitose Varėnos rajono savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtose teritorijose.

Tema: