Turtuvos grupė, UAB

pagal | 2017-04-09

Juridinės, teisinės paslaugos, konsultacijos

Teisinė veikla – teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme ar kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose, dalyvaujant ar prižiūrint advokatūros nariams: konsultacijos ir atstovavimas civilinėse bylose;

konsultacijos ir atstovavimas baudžiamosiose bylose; konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose; bendrieji patarimai ir konsultacijos, rengimas teisinių dokumentų;

steigimo dokumentų, partnerystės sutarčių ar kitokių panašių, susijusių su bendrovių steigimu, dokumentų; patentų ir autorių teisių; aktų, testamentų, įgaliojimų ir kt. dokumentų;

kita notarų, civilinės teisės notarų, antstolių, arbitrų, teismo ekspertų ir trečiųjų teismo teisėjų veikla.

Bankai, kredito unijos, vartojimo kreditų bendrovės

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla.

Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla. Išmokų pagal išieškojimus rinkimo ir surinktų pinigų pervedimo klientams paslaugų, tokių kaip pinigų pagal vekselius ar skolų išieškojimo paslaugos, veikla.

Informacijos rinkimo veikla, tokia kaip duomenų apie asmenų paskolas ir įsidarbinimą, duomenų apie įmonių paskolas rinkimas, ir informacijos teikimas finansinėms institucijoms, mažmenininkams bei kitiems subjektams,

kuriems reikia įvertinti šių asmenų ar įmonių kreditingumą.

Tema: