Rąstinių namų gamintojų asociacija

pagal | 2017-04-08

Rąstinių namų gamintojų asociacijos (RNGA) sukūrimą paskatino rąstinių namų gamintojai, susidūrę su jiems būdingomis problemomis, tokiomis kaip rąstinių namų kokybė, pardavimai užsienio rinkose, specializuotos informacijos trūkumas ir kt. Asociacija buvo įkurta 2005 m. kovo 10 d. rąstinių namų gamybos įmonėms nusprendus bendradarbiauti tarpusavyje sprendžiant gamintojams aktualias problemas. Pradžioje vienijusi keletą narių, šiuo metu asociacija jungia daugiau nei 20 Lietuvos gamintojų. RNGA tikslas – stiprinti Lietuvos rąstinių namų gamintojų pramonę, didinti jos konkurencingumą, siekti padėti jai integruotis į tarptautines rinkas ir tarptautinius bendradarbiavimo tinklus, sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai. 2006 m. RNGA tapo Tarptautinės rąstinių namų gamintojų asociacijos (International Log Builders’ Association – ILBA), kuri šiuo metu vienija daugiau nei 100 pasaulio rąstinių namų gamintojų asociacijų, organizacijų ir kitų su rąstiniais namais susijusių institucijų, nare. Rąstinių namų gamintojų asociacija, priklausydama tarptautiniam tinklui naudojasi ILBA sukaupta informacija apie užsienio rinkas, naujausias gamybos technologijas, su ILBA keičiasi informacija apie rąstinių namų gamybos standartus, dalinasi patirtimi sprendžiant aktualias rąstinių namų gamybos pramonės problemas, o taip pat atstovauja Lietuvos rąstinių namų gamintojus tarptautinėje rinkoje.

Tema: