Akustinių tyrimų centras, UAB

pagal | 2017-04-08

UAB "Akustinių tyrimų centras" – tai sparčiai auganti, perspektyvi, jaunatviška įmonė, kurios pagrindinė veiklos kryptis yra laboratoriniai fizikinių veiksnių tyrimai.  Fizikinių veiksnių tyrimų laboratorija yra aukščiausio lygio, akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos (akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.078). Laboratorija akredituota atlikti darbo, gyvenamosios ir viešojo naudojimo aplinkos (akustinio triukšmo, elektromagnetinės spinduliuotės, apšvietos bei šiluminės aplinkos) bei statinių atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpų aidėjimo trukmės bandymus. Nuoroda į akreditacijos pažymėjimą. Mūsų laboratorija yra atestuota Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos atestavimo pažymėjimo Nr.72). Laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus, kurios paskirtis – užtikrinti teikiamų laboratorinių paslaugų kokybę, tenkinančią užsakovų poreikius bei lūkesčius.

VEIKLA

  • Atliekame termovizinę objekto analizę
  • Atliekame akustinius skaičiavimus pastato projektavimo metu
  • Atliekame pastatų energinio naudingumo sertifikavimą
Tema: